Kovačević: Telemedicina doprinosi efikasnijoj saradnji među zdravstvenim radnicima i pružanju bolje zdravstvene zaštite.

Crnogorsko zdravstvo od danas postaje umrežen i jedinstven sistem, a telemedicina donosi benefite zdravstvenim radnicima i pacijentima, koji više ne moraju da putuju u Klinički centar Crne Gore (KCCG) radi dobijanja stručnog mišljenja i nastavka adekvatnog medicinskog tretmana.

To je danas saopštio ministar zdravlja, Kenan Hrapović, povodom otvaranja kabineta za telemedicinu u Opštoj bolnici u Pljevljima i uspostavljanja tele link konekcije između te bolnice i KCCG, u okviru Projekta razvoja i implementacije telemedicine u crnogorskom zdravstvu.

Hrapović je kazao je da će projekat donijeti benefite ljekarima koji, kako je pojasnio, u direktnoj kumunikaciji video linkom sa kolegama iz KCCG mogu da razmijene informacije, mišljenja, dijagnostiku i „sve ono što je vezano za određenu patologiju jednog pacijenta“.

„Na taj način, u toj razmjeni mišljenja, oni mogu da dobiju dalje inpute kako da pacijent dobije dalju dijagnostiku i liječenje konkrentno u pljevaljskoj bolnici“, objasnio je Hrapović.

On je pojasnio da telemedicina omogućava ljekarima da zajednički donesu odluku o nastavku liječenju pacijenta koji se nalazi u Pljevljima.

„I u konačnom mogu da odluče da li pacijenta treba dalje slati na dijagnostiku i liječenje u Klinički centar. Danas smo prisustvovali jednoj takvoj video konferenciji, gdje smo zaista vidjeli veliki iskorak kada je crnogorsko zdravstvo u pitanju. Gledali smo uživo komunikaciju ljekara sa neurološkog odjeljenja bolnice u Pljevljima i konzilijuma ljekara Kliničkog centra“, kazao je Hrapović.

Prema njegovim riječima, telemedicina nudi velike benefite za pacijente, koji kako je pojasnio, na jednom mjestu mogu da „od početka dobijanja dijagnostike tu dijagnostiku dobiju do kraja“.

„To je veliki benefit za pacijente da ne moraju da se maltretiraju da putuju u Klinički centar, kao što su to radili do sada, da bi dobili drugo mišljenje“, pojasnio je Hrapović.

On je poručio da od danas crnogorsko zdravstvo postaje umrežen, jedinstven zdravstveni sistem.

„I ubuduće će građani iz bolnica dobijati mogućnost da dobiju i drugo referentno mišljenje iz Kliničkog centra. Ovo je pilot projekat i počeli smo sa tri bolnice, a to su Pljevlja, Berane i Bar. Drugi korak jeste umrežavanje i ostalih bolnica u Crnoj Gori“, kazao je Hrapović.

Sljedeći korak u razvoju projekta telemedicine je, kako je rekao, da se Klinički centar uveže sa regionalnim centrima.

„I na taj način da, ukoliko postoji potreba, i ljekari Kliničkog centra dobiju dodatno mišljenje kolega iz regije da bi dobili kvalitetnu dijagnostiku za našeg pacijenta. Takođe, sljedeći korak jeste da se Klinički centar uveže sa poznatim svjetskim centrima, u cilju razmjene informacija“, rekao je Hrapović.

On je istakao da će sličnih projekata biti i ubuduće da bi se, kako je rekao, na još bolji način podigao kvalitet zdravstvene zaštite za svakog građanina u Crnoj Gori.

Direktorica KCCG, Zorica Kovačević, kazala je da će primjena telemedicine u zdravstvenom sistemu Crne Gore, doprinijeti efikasnijoj saradnji među zdravstvenim radnicima i pružanju bolje zdravstvene zaštite.

„Treba da učinimo sve da ovakve ljekare kao što su u Opštoj bolnici u Pljevljima zadržimo, da im ne dozvolimo da odu iz Pljevalja jer su nam potrebni kako bismo ovaj projekat uspješno realizovali. To se odnosi na Bar, Berane, kao i na čitavu Crnu Goru, jer je neophodno da budemo solidarni, da sarađujemo i unapređujemo pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima“, poručila je Kovačević.

Ona je kazala da građane treba upoznati sa telemedicinom, kako bi, kako je rekla, iskoristili prednosti.

„Ovo je nešto revolucionarno za zdravstveni sistem. Na ovaj način, podižemo kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, radimo kao jedan tim u čitavoj Crnoj Gori. Građani bi trebalo da budu upoznati sa ovom inovacijom u zdravstvenom sistemu, da imamo početak razvoja telemedicine na najvećem nivou“, ocijenila je Kovačević.

Direktor  Klinike za neurologiju KCCG i autor Projekta telemedicine, dr Jevto Eraković, kazao je da je kvalitet njege koja se pruža u Kliničkom centru, kao i u opštim bolnicama mnogo veći od percepcije javnosti i da je, kako je istakao, uvođenje telemedicine u zdravstveni sistem veliki korak.

„Sistem funkcionište na način što preko komandera, putem kojeg se uspostavlja link sa povezanom bolnicom, dobijamo na monitoru prikaz pacijenta i doktora, a na drugom monitoru se prikazuju rezultati i dijagnostičke procedure koje su urađene za tog pacijenta“, pojasnio je Eraković.

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima, Ernes Gadžo, smatra da su mogućnosti telemedicine ogromne i mnogostruke i da se, kako je rekao, razvoj savremene medicine, ne može zamisliti bez telemedicine.

„Naime telemedicina omogućava neposredni, audio vizuelni kontakt, prvenstveno među ljekarima, ali i ostalim zdravstvenim radnicima, zbog razmjene informacija , mišljenja i iskustava u realnom vremenu, čime se brišu prostorne udaljenosti“, naveo je Gadžo.

Sa stanoviša pacijenta, kako je rekao, formiranje telemedicinskog konzilijuma doprinosi boljem, potpunijem, kvalitetnijem pružanju zdravstvene usluge u pogledu, kako je pojasnio, dijagnostičkih i terapijskih procedura.

„Takođe, telemedicina omogućava kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika, u smislu neposrednog učešća u raznim vrstama edukativnih procesa, učešća na seminarima, predavanjima, prezentacijama bez potrebe za odsustvom sa posla u toku procesa edukacije“, objasnio je Gadžo.

Gradonačelnik Pljevalja, Mirko Đačić, ocijenio je da u Pljevljima postoji generacija mladih ljekara, koji su, kako je rekao, stručni, edukovani i „u stanju da nose ovakve projekte, koji imaju svoju potpunu analogiju i proporciju, kada je u pitanju svjetski nivo“.

Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima u M:tel-u, Milivoje Cerović, rekao je da je projekat telemedicine samo jedan od projekata unutar M:tel-ove digitalne strategije.

„Jako je bitno da mi sa našima aktivnostima donosimo novitete. Ovo je jedan veliki iskorak, ne samo za ljude koji rade u zdravstvu, već i za sve nas, koji smo korisnici. Vjerujem da ćemo vrlo brzo moći da uspostavimo link za konsultacije i sa mnogo većim centrima, počev od regionalnih poput Beograda, Zagreba i Rijeke koji su već prepoznati u telemedicini“, kazao je Cerović,

Član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) , Ljubiša Stanković, poručio je da će zdravstveni sistem Crne Gore brzo biti i dio svjetkog sistema telemedicine.

„U januaru, prije samo nekoliko mjeseci, smo razgovarali o načelnoj ideji kako da napravimo ovaj izuzetno važan projekat i povežemo Crnu Goru putem telemedicine u jedan medicinski sitem za pružanje usluga. Namjera je da vrlo brzo budemo i dio svjetskog sistema telemedicine. Imaćemo konsultacije iz regiona, a i šire“, saopštio je Stanković.

Projekat razvoja i implemenatacije telemedicine u crnogorskom zdravstvu realizuju Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore (KCCG), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) i Fond za zdravstveno osiguranje, a donaciju od 900 hiljada eura obezbijedila je kompanije

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top