Ministar zdravlja i direktorica KCCG pustili u rad renovirani Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju

Presijecanjem vrpce ministar zdravlja u Vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić i direktorica Kliničkog centra Crne Gore dr Ljiljana Radulović ozvaničili su početak rada Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (CFMR) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) nakon njegovog renoviranja.

Svečano otvaranje renoviranog Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

U renoviranje i opremanje Centra uloženo je preko 250.000€, a sredstva su obezbijeđena iz državnog budžeta i jedan manji iznos iz donacija.

„Posebnu važnost obnavljanje ovog segmenta naše najveće zdravstvene ustanove ima, ako se zna, u kakvim uslovima su do sada radili zaposleni i naši građani dobijali zdravstvene usluge iz ove oblasti, s obzirom Centar do danas praktično bio na istom nivou iz davnih sedamdesetih prošlog vijeka, kada je otvoren objekat Kliničkog centra, kazao je ministar Šćekić i zahvalio se zaposlenima CFMR što su uz, kako je rekao, velike napore, u takvim uslovima radili i pružali građanima potrebne zdravstvene usluge. On se takođe zahvalio i menadžmentu KCCG-a, na čelu sa dr Radulović i dr Terzićem, “na realizaciji ovog, kao i drugih brojnih infrastrukturnih i tehnoloških projekata koje su inicirali”.

Zatekli su brojne probleme u ustanovi kojom rukovode, koje rješavaju sistematično i planski i zahvaljujući njihovom posvećenom i požrtvovanom radu rezultati i napredak su vidljivi u svim oblastima, kazao je ministar Šćekić.

Dragoslav Šćekić, ministar zdravlja Crne Gore

On je kazao da su Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja u proteklom periodu pokazali i dokazali da je zdravstvo oblast kojoj se posvećuje posebna pažnja, jer je očuvanje zdravlja naših građana od najveće važnosti.

„Ova Vlada ne daje prazna obećanja, već kao što vidite ozbiljno radi i realizuje velike projekte za dobrobit svih naših građana, naglasio je ministar dodajući da su posebno vidljivi rezultati u KCCG-u.“

„Podsjetiću vas da je tokom prošle godine iz budžeta za nabavku medicinske opreme za Klinički centar opredijeljeno gotovo 800 hiljada eura, kao i da je kroz raspodjelu NKT sredstava za ovu zdravstvenu ustanovu opredijeljeno oko 655 hiljada eura. Svakako najvažnije investicije, ne samo za Klinički centar već i za cijeli zdravstveni sistem i Crnu Goru, su izgradnja Klinike za mentalno zdravlje, Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju, dva objekta, ukupne vrijednosti preko 16 miliona eura, čija je izgradnja počela tokom prošle godine. Izgradnjom ovih klinika unaprijediće se infrastrukturni i tehničko-tehnološki kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore, kao i zdravstvena zaštita stanovništva u ovim oblastima medicine, naglasio je Šćekić i dodao da je u toku procedura za početak rekonstrukcije energetskog bloka i pomoćnih izvora napajanja KCCG, kao i procedura za nabavku novog skenera i formiranje Centra PET CT sa Klinikom za hematologiju.“

Ministar zdravlja Crne Gore sa osobljem KCCG

„Izuzetno značajan projekat na čijoj realizaciji se intenzivno radi je i izgradnja novog Urgentnog bloka u okviru Kliničkog centra, naglasio je ministar i dodao da nije zanemareno ni stručno usavršavanje medicinskog kadra te da je Planom specijalizacija i užih specijalizacija za prošlu godinu predviđeno 145 specijalizacija i 60 užih specijalizacija, dok će se za 2023. godinu odobriti 202 specijalizacije i 28 supspecijalizacija.“

„Ono što je i te kako važno i što želim da naglasim je da tokom ove godine očekujemo da se u sistem sa usavršavanja vrati 138 ljekara i to: 90 doktora medicine sa završenom specijalizacijom i 48 specijalista koji su završili usavršavanje iz užih specijalističkih oblasti, a od tog broja u Klinički centar Crne Gore dolazi njih 59“, istakao je ministar Šćekić.

On je poručio da su Vlada i resorno ministarstvo nedvosmisleno pokazali posvećenost ovoj ustanovi, a značajnim povećanjem plata svim zaposlenima u zdravstvenom sistemu dali dodatnu motivaciju da profesionalno obavljaju svoj posao, ali i postati interesantni i za region.

Hol u renoviranom Centru
Jedna od renoviranih prostorija Centra
Prostorije u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCCG

„Želio bih upravo sa ovog mjesta, iz najveće kuće zdravlja naših građana, a nakon peticije i javnih istupa određenog broja ljekara, koji su negodovali zbog pojedinih zakonskih rešenja, prije svega vezano za njihov dopunski rad, još jednom ponovim da je dio menadžmenta i ljekara Kliničkog centra učestvovao u izradi novog  Zakona o zdravstvenoj zaštiti i da smo zajednički usaglasili te zakonske norme. Od svih vas se očekuje da na pravi način odgovorite na sve benefite koje imate i budete odgovorni prema matičnim ustanovama i svojim pacijentima, koji s pravom očekuju da ovdje dobiju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Svi mi, kao nosioci javnog zdravstvenog sistema moramo podići nivo pažnje i brige prema pacijentima, smanjiti vrijeme čekanja na preglede i zaustaviti preusmjeravanje na privatne zdravstvene ustanove, jer nemaju svi novca da ih plate. Pacijenti se najlagodnije osjećaju upravo u javnim zdravstvenim ustanovama, zato ne smijemo iznevjeriti njihova očekivanja, moramo povratiti poljuljano povjerenje. Budimo humani! Budimo ljudi, poručio je ministar zdravlja.

Dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG

Direktorica KCCG dr Ljiljana Radulović kazala je da je raduje što je Klinički centar Crne Gore postao mjesto koje nas, kako je navela “učestalo okuplja najpohvalnijim povodima i dobrim vijestima za zdravstveni sistem.“

„Rečeno-učinjeno. Ove dvije riječi najbolje i u najkraćem opisuju naše prioritete i njihovu realizaciju“, naglasila je dr Radulović i dodala da je CFMR, na veliko zadovoljstvo naših pacijenata, i ne manje – svih zaposlenih, u novom ruhu.

„U međuvremenu, moramo ostati posvećeni i centralnom objektu KCCG i svim pripadajućim centrima i odjeljenjima“, kazala je ona i zahvalila se Ministarsvu zdravlja i svim institucijama i kompanijama, koje uvijek, bez zadrške, podržavaju sve razvojne projekte naše ustanove koja je okosnica crnogorskog zdravstvenog sistema.

Sa obilasak Centra

„Dugo smo čekali i dočekali da naše kolege dobiju kvalitetan i dostojan prostor za svokodnevni rad, a naši pacijenti savremen i udoban prostor, za sprovođenje fizikalne terapije i rehabilitacije“, kazala je direktorica CFMR dr Sonja Nejkov.

Dr Sonja Nejkov, direktorica Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCCG

„Posebno smo ponosni i zahvalni upravi i direktorici doktorki Radulović, koja je bez odlaganja omogućila kompletnu rekonstrukciju Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, prvi put posle skoro 50 godina“, naglasila je dr Nejkov.

„U CFMR, koji se sastoji iz Odeljenja za ambulatnu rehabilitaciju i Odeljenja za ranu rehabilitaciju, tokom 2022. godine pruženo je blizu pola milona usluga, usluga, uradili smo 12.000 pregleda, oko 3.000 konzilijarnih pregleda i preko 3.500 konsultativnih pregleda. Sve ove usluge pružilo je pet doktora specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 45 visokih fizioterapeuta, osam fizioteraputskih tehničara, dva masera i tri medicinske sestre“, istakla je dr Nejkov i dodala da će se njihovom timu od 1. februara pridružiti još jedan ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i zahvalila se svima svim koji su pomogli da se Centr obnovi nakon skora pola veka.

Prijemni pult u renoviranom Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

„Na kraju želim da se zahvalim mom timu, svim doktorima, fizioterapeutima i kompletnom medicinskom i nemedicnskom osoblju CFMR, koji su u veoma teškim uslovima, za vrijeme rekonstrukcije i adaptacije našeg Centra, u prostorijama zgrade stare „Medicinske škole“ ne štedjeći se, našim pacijentima pružali adekevatnu zdravstvu zažtitu sto potvrđuju zadovoljni pacijenti bez pritužbi zaštitniku prava pacijenata na naš rad“, zaključila je dr Nejkov.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top