Morbidan performans morbidnog uma: Šta bivši menadžment zna o liječenju pacijenta kad ih nikad nijesu vidjeli?

Morbidan performans morbidnog uma koji ga je smislio. Tim riječima dr Vladimir Jovanović, načelnik Odjeljenja pulmologije KCCG opisuje današnji “performans” ispred Ministarstva zdravlja.

To je, kako kaže, igra sa tragičnim sudbinama najtežih bolesnika koji se liječe na Odjeljenju za pulmologiju.


“To su ljudi koji su pokrivali rukovodeća radna mjesta u prošlom sazivu menadžmenta koji nijesu prešli ovu liniju crvene zone COVID-a, koji uopšte ne znaju kako izgleda jedan pacijent koji je bolestan od COVID-a, nijednom nijesu ušlu u skafander da obiđu pacijente. Kako oni mogu znati kako izgleda i liječenje najtežih bolesnika od kovida?“, pita dr Jovanović.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top