Nema više čekanja i slanja u inostranstvo: Analize mutacije najčešćih tumora radiće se u KCCG

Dr Ljiljana Radulović, prof. dr Filip Vukmirović i prof. dr Golubović

PCR laboratorija Kliničkog centra Crne Gore, koja funkcioniše u okviru Centra za patologiju, dobiće novu namjenu. Sve analize mutacija najčešćih tumora koje su se do sada radile u inostranstvu i koje su se čekale dugo vremena, od 1. juna radiće se u KCCG, a nalazi će biti gotovi kroz nekoliko dana.

Dr Ljiljana Radulović, prof. dr Filip Vukmirović i prof. dr Golubović

“Pošto smo završili rekonstrukciju odgovarajućeg dijela Centra za patologiju, ovdje ćemo već od 1. juna 2022. godine raditi niz novih analiza. To su, npr. utvrđivanje mutacija unutar tumora, skrining program ranog otkrivanja karcinom grlića materice, analize cistične fibroze, analize na virus HIV-a, na seksualno prenosive bolesti, PAPA testove…”, saopštila je direktorica KCCG, dr Ljiljana Radulović.

Dr Ljiljana Radulović, prof. dr Filip Vukmirović i prof. dr Golubović

“Prostor je, dakle, opremljen a naš kadar je ranije završio sve obuke”, dodala je ona. Očekuje se da se u ovoj laboratoriji dnevno radi nešto više od 500 PCR analiza.

“S obzirom na to da je Centar za patologiju Kliničkog centra Crne Gore baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, radujemo se što ćemo našim kolegama omogućiti učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata”, naglasila je dr Radulović.

Direktor Centra za patologiju, prof. dr Filip Vukmirović, objasnio je da će se u laboratoriji obavljati molekularna analiza tumorskog tkiva koja nam je neophodna u savremenoj medicini da bismo mogli na adekvatan način da tretiramo tumore. 

Dr Ljiljana Raudlović, prof. dr Filip Vukmirović i Tonka Filimanović

“Naime, u onkologiji su se desile revolucionarne promjene. Danas imamo ciljanu terapiju, odnosno ciljane lijekove ili tzv. pametne lijekove za određene maligne tumore. A da bismo mogli primijeniti te lijekove, potrebno je da nađemo anget unutar tumorskih ćelija za koje se ti lijekovi vezuju. Upravo na taj način ćemo, analizama koje uvodimo u KCCG, omogućiti prvenstveno u prvom redu za najčešće tumore kao što su tumori pluća, tumori debelog crijeva i tumori dojke i rano da odredimo tzv. “drajver” mutacije na koje je moguće uticati i kod kojih mogu pacijente sa takvim mutacijama vrlo uspješno liječiti savremenom terapijom. Do sada su za pacijente ove analize izvodile van Crne Gore, a stavljanjem u funkciju tri PCR aparata bićemo u mogućnosti da takve analize, ali i niz novih analiza, izvodimo ovdje u našem Centru“, kazao je dr Vukmirović.

„To znači da će naši pacijenti od sada sve nalaze, koje su čekali dugo vremena, od sada imati kroz nekoliko dana. Našim onkolozima ćemo brzo omogućiti važne informacije koje su bitne za određivanje terapije“, dodao je on.

PCR laboratorija KCCG

Da je ova laboratorija produkt žarke želje da našim pacijentima omogućimo najsavremeniju dijagnostiku, ocijenio je načelnik odjeljenja za Patohistologiju prof. dr Mileta Golubović.

„Analize će se raditi na bioptičkim patohistološkom materijalu najrazličitijih tipova tumora. Centar za patologiju radi izuzetno veliki broj analiza tumora pluća, dojke, melanoma, digestivnih, ginekoloških, uroloških, glave i vrata. Čak će se i na osnovu uzorka tzv. „liquid biopsy“ moći dobiti određeni tumorski produkti. Savremeni koncept sve snažnije potencira da je suština adekvatnog postupanja prema tumorima detektovanje njegovog genetskog profila i njegovog potencijala da ošteti zdravlje ili život pacijenta“, objasnio je prof. dr Golubović.

PCR laboratorija KCCG

„Imperativ moderne medicine je da svakom pacijentu pristupimo ponaosob. To je personalizovana ili individualizovana dijagnostika. Takva dijagnostika podrazumijeva i personalizovanu i individualizovanu terapiju pacijenata. To znači da ćemo imati adekvatnho oružje u borbi protiv strašne pošasti kao što su maligniteti“, naveo je prof. dr Golubović.

Osim toga, laboratorija će omogućiti jačanje pozicije i uloge KCCG i cjelokupnog zdravstvenog sistema u predstojećem periodu, dodao je on.

„Ova laboratorija nam omogućava da idemo u susret događajima na najadekvatniji način. Tako ćemo stati u red sa najorganizovanijim i najrazvijenijim zdravstvenim sistemima u svijetu“, smatra prof. dr Golubović. 

PCR laboratorija KCCG

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top