Održan II simpozijum o poremećajima iz spektra autizma

U organizaciji Centra za autizam (CZA) Instituta za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) danas je u amfiteatru IBD-a održan drugi simpozijum o poremećajima iz spektra autizma pod nazivom: “Poremećaji iz spektra autizma – 80 godina od Kanera”. Na simpozijumu je poručeno da je zadatak cjelokupnog društva da se potrudi da osobama sa autizmom obezbijedi uredan život.

Dr Iva Ivanović, spec. dječije i adolescentne psihijatije, Centra za autizam KCCG

Kako je u uvodnom izlagnja kazala organizatorka skupa dr Iva Ivanović, spec. dječije i adolescentne psihijatije iz CZA, dječiji psihijatar „dr Leo Kaner je davne 1943. godine prvi u nekom od naučnih radova opisao nešto što danas zovemo poremećajem iz spektra autizma“.

Simpozijum je imao multidisciplinarnu interperetaciju evolucije koncepta autizma a namijenjen je bio, kako stručnoj tako i lajičkoj javnosti. Ideja da naučna, stručna i životna saznanja se podijele ne samo između stručne već i lajičke javnosti se pokazala opravdana, ne samo po broju prijavljenih predavača već i veoma korisnim stručnim predavanjima i broju zainteresovanih učesnika. Cilj je bio da stručnjaci iz različitih uglova podijele ono što se danas zna kao i da pruže novi model razgovora o ovom poremećaju.

Dr Iva Ivanović, u uvodnom izlaganju

Nažalost, kažu stručnjaci, da je tačan uzročnik poremećaja iz spektra autizma još uvjek nepoznat. Međutim, pretpostavlja se da ne postoji smao jedan uzročnik za nastanak autizma već više njih, kao i da postoji kombinacija uticaja genetike i faktora spoljašnje sredine. U kojoj mjeri doprinosi genetika, a u kojoj mjeri sredina, to je nešto što još uvijek nauka sa sigurnošću i preciznošću ne može da kaže. Ono što se zna, jeste da je važno da se na vrijeme postavi dijagnoza, jer rana dijagnoza dalje utiče na ranu intervenciju koja je u ovom slučaju od ključnog značaja.

„Ne postoji zvaničan registar broja osoba sa poremećajem iz spektra autizma u Crnoj Gori. Međutim, mi u našem Centru za autizam smo do današnjeg dana kod 337 djece postavili dijagnozu“, kazala je dr Ivanović.

Sa II simpozijum o poremećajima iz spektra autizma koji organizuje Centar za autizam KCCG

Pored spec. pedijatrije i supspec. medicinske genetike prof. dr Olivere Miljanović, direktorice Centra za medicinsku genetiku i imunologiju KCCG-a predavanja su održali profesionalci iz CZA koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju: dječiji psihijatri dr Ivan Krgović, direktor CZA, dr Iva Ivanović i dr jelena Kovačević, zatim dipl. defektolog-oligofrenolog Ivana Popović, i dipl. psiholozi Milena Bulajić i Melisa Hot, kao i pedijatri IBD-a, spec. pedijatrije-epileptologije dr Nelica Ivanović Radović i spec. pedijatrije-gastroenterologije IBD-a dr Dušanka Novosel, i pedijatrica dr Snježana Dašić iz Doma zdravlja Nikšić.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top