Ombudsman potvrdio: KCCG nije povrijedio pravo na zdravstvenu zaštitu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nije utvrdio da je Klinički centar Crne Gore (KCGG) povrijedio prava na zdravstvenu zaštitu djeci u postupku dijagnostičke metode MR snimanja. To se navodi u mišljenju i zaključcima koje je Ombudsman dostavio KCCG, a na osnovu ispitnog postupka koji je samostalno inicirao nakon navoda pojedinih medija koji su problematizovali ovu temu.

Kao što je KCCG i u izjašnjenju naveo, postoje dva načina pripreme pacijenta za snimanje: prirodni put i totalna anestezija.

Medicina uvijek, kada postoji mogućnost, bira prvi izbor jer je totalna anestezija kod djeteta drastično agresivniji tretman. Ne postoji opšte pravilo, već ljekari koji su usko specijalizovani, u konsultacijama sa kolegama, odlučuju na koji način će pacijent biti pripremljen, a u najboljem interesu djeteta. Na zvuk koji ovaj aparat proizvodi nemoguće je uticati, a javlja se usljed vibracije kalemova (gradijenata) u cilju formiranja signala kog će kompjuter moći da prepozna.

U posljednjih 14 mjeseci u Institutu za bolesti djece urađeno je preko dvije hiljade snimanja magnetnom rezonancom, a Zaštitnik prava pacijenata KCCG nije dobio nijedan prigovor na taj dijagnostički pregled.

 

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top