Otvoren prvi Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju

Predsjednik Vlade Duško Marković i ministar zdravlja dr Kenan Hrapović otvorili su danas u Podgorici prvu specijalizovanu medicinsku ustanovu u Crnoj Gori koja će se baviti problemima autizma, razvojnih prepreka kod djece i dječjom psihijatrijom. Ustanova nosi ime po dječaku Ognjenu Rakočeviću koji je preminuo u proljeće 2016. godine nakon što je napustio dom.

„Umjesto dosadašnje prakse bavljenja problemima autizma na više pojedinačnih adresa nižeg organizacionog nivoa, tragičan slučaj dječaka Ognjena Rakočevića, koji je ujedinio Crnu Goru i stavio u prvi plan njenu tradicionalnu solidarost, dodatno je podstakao naše namjere i potrebu da osnujemo Centar za autizam. Na to se nadovezala međuresorska saradnja i spremnost institucija da ustupe prostorije i sredstva, a društveno odgovornih pojedinaca i asocijacija da obezbijede neophodnu opremu i namještaj. Zato su vrata ove ustanove već od danas otvorena za djecu i roditelje kojima je potrebna stručna pomoć i podrška, a rezultate zadatih obaveza od njenog menadžmenta i Ministarstva zdravlja očekujem u kratkom roku“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marović otvarajući Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“.

Premijer je rekao da su do sada djeca sa poremećajima iz spektra autističnih oboljenja, kojima se u Crnoj Gori nije mogla pružiti adekvatna medicinska njega, upućivana u zdravstvene centre u okruženju što je bez obzira na određenu potporu Fonda za zdravstveno osiguranje i državnog budžeta, značajno opterećivalo crnogorske porodice.

„Ohrabrujuća je poruka koju odavde upućujemo građanima Crne Gore, posebno roditeljima, da se već sjutra mogu javiti onima koji su tu zbog njih i njihove djece! A upravo Država treba da bude šira porodica i zajednička kuća našim najmlađima, istovremeno omogućavajući da njihovi roditelji budu oslonjeni na institucije sistema. Zato od danas, i to treba da znaju svi građani, potrebe za dodatnim plaćanjima za liječenje ovih oboljenja iz džepa pacijenata i njihovih porodica, neće biti! To je sada briga Vlade i Ministarstva zdravlja“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je, takođe, poručio da ne želimo da nijedno dijete izgubi jedan dan svog djetinjstva tražeći adekvatnu dijagnostiku, odnosno zdravstvenu ustanovu.

„Od danas je sve na jednom mjestu i sve pod rukovodstvom Države. Posebno, zbog toga što rano uključivanje djeteta u odgovarajuće tretmane pokazuje značajno bolje socijalne i akademske ishode u kasnijim godinama života“ – rekao je premijer.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović poručio je da od danas sa ovog mjesta kreće stručna i istinska podrška i pomoć za naše najmlađe, a najvažnije građane, kao i njihove porodice u prevazilaženju izazova i razvojnih prepreka sa kojima se suočavaju u ranom djetinjstvu.

Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja pažljivo i odgovorno su mjerili svaki korak na putu formiranja ovog Centra, isključivo uz uvažavanje naučnih dostignuća i činjenica. Naš cilj je jasan – problem sa kojim se suočavaju djeca sa autizmom rješavaćemo na sistemski i sistematičan način. Zadovoljstvo mi je da mogu da kažem da će se od danas u Centru sprovoditi: postupci rane dijagnostike poremećaja iz autističnog spektra i mjere rane intervencije, kao i sva druga zdravstvena potpora autističnoj djeci bez obzira na uzrast; dijagnostika, liječenje i praćenje djece sa smetnjama u razvoju; dijagnostika i liječenje djece sa problemima mentalnog zdravlja; fizikalna terapija za djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim smetnjama; i dijagnostika neuroloških komorbiditeta uz konsultativne preglede neurologa“ – rekao je ministar Hrapović.

Ministar zdravlja je poručio da će sistematičan pristup u rješavanju ovog problema dovesti do toga da sva djeca koja imaju poremećaje iz autističnog spektra, djeca kod koje postoji narušen psihomotorni razvoj, dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti, što će značajno uticati na smanjenje korištenja socijalnih servisa i biti na zadovoljstvo i korist njihovih roditelja i šire društvene zajednice.

„Dragi prijatelji, nije bilo davno kada nas je jedan dječji život ujedinio, kada su danonoćno porodica Rakočević, njihovi prijatelji, policija, vojska, vatrogasci, spasioci, i hiljade humanih ljudi iz gotovo svih crnogorskih gradova tražili plavokosog autističnog dječaka. Centar se zove „Ognjen Rakočevi攓 – zaključio je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović.

Prostor površine 410m² za aktivnosti Centra i medicinsku, didaktičku i drugu opremu u vrijednosti od 64.000€ ustupili su Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. U opremanju Centra, donacijama su doprinos dali Međunarodni klub žena Crne Gore kupovinom opreme i didaktičkog materijala u vrijednosti od 10.000€, Fondacija „Ognjen Rakočević“, Ambasada Azerbejdžana, Kompanija „Čelebić“ kao i gradske Službe održavanja – saopštio je ministar.

Dodao je da je u toku priprema za otvaranje Centra, otvoreno jepetnaest novih radnih mjesta, i da je dio kadra prraspoređen iz Kliničkog centra Crne Gore te će će u ovoj ustanovi od danas zdravstvene servise pružati jedan specijalista fizikalne medicine, šest fizioterapeuta i 17 defektologa, psihologa, socijalnih radnika.

„Nedostatak dječjih psihijatara biće riješen angažovanjem kolega iz okruženja, do povratka tri specijalizanta sa edukacije. Centrom će rukovoditi klinički psiholog Nađa Ševaljević“ – rekao je ministar Hrapović.

On je dodao da će dalji planovi kadrovskog jačanja biti bliže definisani Strategijom i akcionim planom koji su u pripremi, prema kojima je predviđeno da tokom 2019. godine u domovima zdravlja Bijelo Polje, Bar i Nikšić bude proširena djelatnost postojećih Savjetovališta za djecu. „U trećoj godini implementacije projekta, 2020. godine, planira se proširenje kapaciteta postojećih savjetovališta u Domovima zdravlja Berane, Herceg Novi i Pljevlja“ – zaključio je ministar.

Otvaranju su prisustvovali direktori Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić, Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević, Instituta za bolesti djece Sonja Milašinović, Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić, gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine opštine Podgorica dr Đorđe Suhih, predstavnici Fondacije „Ognjen Rakoćević“, nevladine organizacije “Roditelji” i predstavnici diplomatskog kora, UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top