Poliklinika IBD-a dobija lift

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) dr Ljiljana Radulović i predsjednik NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ iz Podgorice Savo Knežević potpisali su danas Memorandum o saradnji kojim se definiše projekat ugradnje lifta u Poliklinici Instituta za bolesti djece.

Potpisivanje ugovora o donaciji Institutu za bolesti djece KCCG

Uspostavljanje saradnje između potpisnika Memoranduma odnosi se na sve aktivnosti za realizaciju odobrenog programa od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upravi“, a vezano za izgradnju lifta.

Direktorica dr Radulović je nakon potpisivanja Memoranduma Kneževiću uručila zahvalnicu ističući značaj ovog projekta za potrebe naših najmlađih pacijenata i njihovih roditelja.

“Realizacijom ovog projekta olakšaćemo dolazak svoj djeci, a posebno mališanima sa smetnjama u razvoju, da dođu do svog doktora radi potrebnog pregleda. Podsjetiću da je objekat današnje Poliklinike IBD-a izgrađen bez lifta 80-tih godina prošlog vijeka nakon što je glavna zgrada IBD-a oštećena u zemljotresu koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine. Za vrijeme tadašnje rekonstrukcije glavne zgrade ovaj objekat je korišten za bolničke i ambulantne pacijente, a nakon toga je pretvoren u Polikliniku IBD-a”, pojasnila je dr Radulović.

Sa potpisivanja ugovora u KCCG

“Značaj danas najavljenog projekta ne treba posebno naglašavati ako znamo da od izgradnje pa do danas ovaj objekat, koji ima dva sprata, funkcioniše bez lifta. To je predstavljalo veliki problem djeci i njihovim roditeljima prilikom dolaska na ambulantne preglede” istakla je dr Radulović i u svoje lično ime, u ime naših pacijenata, njihovih roditelja i zaposlenih IBD-a zahvalila Udruženju na ovoj vrijednoj donaciji kao i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što su prepoznali značaj ovog projekta i isti podržali.

„Ova saradnja je najbolji dokaz da zajedničkim aktivnostima, razumijevanju i podršci možemo da unaprijedimo kvalitet života svih građana a posebno vulnerabilnih kategorija“, zaključila je dr Radulović.

Knežević je ovom prilikom istakao da Udruženje postoji 25. godina i svojim radom i aktivnostima u nedostatku servisa podrške za život u zajednici na lokalnom nivou, organizuje različite servise podrške licima sa invaliditetom, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama članovima Udruženja.

„Razvijajući kontinuirane programe socijalizacije, rehabilitacije i obrazovanja na najbolji nediskriminatorski način doprinosimo kvalitetnijem uključivanju ove djece u društvenu zajednicu”, naglasio je Knežević.

„Na osnovu Javnog poziva Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za finansiranje nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom pod nazivom „Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom – kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata”, gdje je jedan od ciljeva poboljšana primjena propisa radi povećanja opšteg nivo pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi, finansijski je podržan program našeg Udruženja pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi”, pojasnio je Knežević.

„U okviru ovog projekta planiramo da riješimo jedan od prioritetnih problema u oblasti zaštite djece sa smetnjama u razvoju od intereskcijske diskriminacije, kad je u pitanju nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Jedna aktivnost ovog programa koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti Poliklinike IBD-a koju postižemo izgradnjom vertikalne invalidske platforme ili lifta u IBD-u. Potpisivanjem Memoranduma i formalno smo počeli sa realizacijom glavne aktivnosti nabavkom lifta i ubrzanim početkom građevinskih radova na ugradnji istog”, istakao je Knežević.

Na potpisivanju Memoranduma pored direktorice KCCG dr Radulović i predsjednika Udruženja Kneževića, bili su prisutni i direktor IBD-a dr Velibor Majić i Jelena Raičević, predsjednica Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG uručila zahvalnicu Savu Kneževiću, predsjednik NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top