Potpisan Ugovor za projekat telemedicine

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević i izvršni direktor kompanije M:tel Vladimir Lučić potpisali su Ugovor o donaciji za realizaciju projekta telemedicine. Sagledavajući stanje u zdravstvenom sistemu Crne Gore i probleme koji su prisutni u smislu povezanosti zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori kao i prema regionu i Evropi, javila se potreba da implementiramo i razvijemo sistem telemedicine kao novi reformski korak koji će napraviti važan pomak u poboljšanju zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.

Donaciju vrijednu 900 hiljada eura, kroz pilot projekat realizovaće Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – CANU, uz podršku Fonda za zdravstveno osiguranje.

Ugovor obuhvatita više pojedinačnih projekata od kojih su najvažniji teleradiologija, telepatologija i telekonsalting, za čiji će razvoj i implementaciju MTEL obezbijediti potrebnu opremu, radove i usluge po principu “ključ u ruke”.

Projekat u prvoj fazi obuhvata spajanje KCCG sa opštim bolnicama u Beranama, Baru i Pljevljima. U sva četiri centra biće obezbijeđeni posebni prostori i savremeni uslovi za rad i mogućnost da ljekari dijagnostičke nalaze koji su urađeni u regionalnim centrima (ultrazvuk, skener) odmah pošalju u jedinstvenu bazu uz poštovanje svih zdravstvenih normi u razmjeni ličnih podataka pacijenata.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović kazao je nakon ceremonije potpisivanja ugovora da se realizacijom ovog projekta postiže kvalitet više u pružanju zdravstvene zaštite, smanjuje vrijeme čekanja od početka medicinske usluge do dobijanja konačnog stručnog nalaza, smanjuje potreba za putovanjem pacijenata radi dobijanja stručnog mišljenja i nastavka adekvatnog medicinskog tretmana.
„Projekat telemedicine se zasniva na sledećem- doktor kada vrši dijagnostičke procedure u jednoj od ove tri bolnice, ne mora ubuduće da šalje pacijenta sa nalazom u KCCG, već će ga poslati ovom digitalno-komunikacionom vezom, pa će biti u prilici da od kolega iz KCCG dobije mišljenje i predloge za dalje liječenje u mjestu boravka“, istakao je Hrapović.
Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević rekla je da je uvezivanje KCCG i tri bolnice prva faza projekta, i da će kroz dvadesetčetvoročasovnu komunikaciju ljekari ove tri ustanove sa KCCG imati mogućnost da zajednički donose odluke o daljem tretmanu pacijenta.
„Druga faza projekta je umrežavanje KCCG sa bolnicama u regionu sa kojim KCCG ima potpisane sporazume o saradnji i čiji konsultanti će takođe neposredno biti uključeni u liječenje naših pacijenata. Treća faza projekta je umrežavanje sa bolnicama u svijetu. Veliki broj crnogorskih ljekara radi u prestižnim svjetskim medicinskim centrima i ovo će biti prilika da se razmijeni mišljenje sa njima i primijene najsavremenije doktrine“, rekla je Kovačević.
Izvršni direktor kompanije M:tel Vladimir Lučić objasnio je da će osim snimka, biti omogućena i konferencijska veza između ljekara.
„Ovim projektom ćemo pokazati svu našu moć i snažnu infrastrukturu koju smo izgradili u poslednje dvije godine i drago nam je što ćemo dio te infrastrukture donirati i dati na upravljanje KCCG“, istakao je Lučić.
Planirano je da pilot projekat traje godinu dana, a Lučić očekuje da prva faza projekta bude završena u roku od tri mjeseca.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top