REAGOVANJE KOLEGIJUMA DIREKTORA ORGANIZACIONIH JEDINICA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

S obzirom na to da predstavnici Sindikata doktora medicine (SDM) nastavljaju sa politikantskim napadima i blaćenjem svojih kolega i Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) obavještavamo crnogorsku javnost sljedeće:

Kolegijum direktora organizacionih jedinica KCCG još jednom potvrđuje da stoji jasno ispred iznijetih stavova u kojima je osudio djelovanje SDM,  tendeciozne i sinhronizovane napade na direktoricu KCCG Zoricu Kovacevic, i pokušaj minimiziranja uspjeha koje je KCCG ostvario u predhodnom periodu.

Obavjestavamo javnost da nećemo da ulazimo u politikantsku polemiku sa osobama koje rukovode SDM-om ali moramo da ukažemo javnosti Crne Gore na neistine iznijete u reagovanju istog.

Direktori organizacionih jedinica KCCG su nakon rasprave na Kolegijumu zauzeli jednoglasan stav i potpisali saopštenje. Dakle, saopstenje je poslato medijima na inicijativu direktora klinika a ne direktorice KCCG. Doktorski, stručni i etički integritet potpisanih ljekara je  garancija autoriteta profesije i afirmacije KCCG. Ujedno se radi o ličnostima koji su uzor svih zaposlenih koji žele da usvajaju znanja i stručne savjete svojih mentora.

 

Takođe, ukazujemo da je ponašanjem rukovodstva SDM-a najviše kompromitovan upravo taj Sindikat što potvrđuje činjenica da je došlo do velikog odliva ljekara iz SDM-a i njihovog masovnog  isčlanjivanja sa tendencijom daljeg odliva. To jasno govori o razočarenju doktora i uništavanju jedne dobre ideje koju je kompromitovala upravo predsjednica pomenutog Sindikata. Poznavajući pojedine kolege koje su još uvijek u članstvu,  dokazani u ljudskim i stručnim kvalitetima, ostaje nam da vjerujemo da će uticati na predsjednicu SDM-a i uputiti je u načela ljekarske etike i deontologije, i da će svojim autoritetom uticati da spriječe nedvosmislen upliv pojedinih političkih i kvazi političkih struktura u rad ovog Sindikata.

Kolegijum direktora organizacionih jedinica KCCG i dalje ostaje otvoren za saradnju oko svih iskrenih i kvalitetnih prijedloga i inicijativa ljekarskih strukovnih organizacija a sve u cilju postizanja što boljih rezultata rada u KCCG, na zadovoljstvo ljekara naše ustanove i naših pacijenata.

KCCG ima impresivne rezultate od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dio:

U 2017. godini bolnički je liječeno 38.292 pacijenata, u Poliklinici pruženo preko 1.500.000 zdravstvenih usluga, u Urgentnom centru zbrinuto blizu 80.000 pacijenata, obavljeno 13.203 operacija i 2.475 malih hirurških intervencija,  obavljena 3.103 porođaja, oko 10.500 dijaliza, preko 4.500 angiodijagnostike od kojih blizu 3.000 koronarografija, zatim oko 4.000 osteodezintometrija, preko 3.600 scintigrafija, preko 25.000 CT pregleda, preko 16.000  magnetnih rezonanci, 7.700 ultrazvučnih pregleda, blizu 9.000 doplera, itd.

Poznato je javnosti da KCCG posebnu pažnju posvećuje stručnom usavršavanju kadra. Tako je u 2017. godini 268 zaposlenih svih profila bilo na 647 stručnih usavršavanja. Takođe, je terenutno za potrebe naše ustanove na specijalističkom stažu 178 ljekara koji će istu završiti u naredne tri godine, dok je u toku izbor kandidata za još 33 specijalizacije na koje se prijavilo 75 ljekara.

Potpisnici znaju da postoje problemi u radu, ali podaci pokazuju da radimo mnogo bolje od uslova za takvu vrstu rada.

Reagovanje kolegijuma direktora organizacionih jedinica KCCG

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top