Realizuje se projekat nabavke PET CT skenera: U posjeti KCCG eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju

Eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) borave u zvaničnoj trodnevnoj ekspertskoj misiji u Kliničkom centru Crne Gore. Ova posjeta je uslijedila nakon što je Bord guvernera IAEA 2. decembra 2021. godine odobrio projekat “Building Capacity for the Diagnosis and Treatment of Cancer Patients”. Nakon toga, 6. decembra 2021. godine Bord IAEA, jednoglasno je usvojio Program tehničke saradnje za period 2022 – 2023. godine. U okviru ovih projekata planirana je nabavka PET/CT skenera kog će KCCG dobiti prvi put u istoriji.

 

Eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju u Kliničkom centru Crne Gore

Ekspertsku misiju je u KCCG dočekala direktorica, dr Ljiljana Radulović sa načelnicom Centra za nuklearnu medicinu dr Ljiljanom Bojić i rukovodiocem Odjeljenja za zaštitu na radu kao i odgovornog lica za zaštitu od jonizujućeg zračenja u KCCG, dr sci. Sonjom Ivanović. Sastanku je pristustvovao i generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović.

Sa sastanka u KCCG

Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu na radu kao i odgovorno lice za zaštitu od jonizujućeg zračenja u KCCG, dr sci. Sonja Ivanović, objasnila je da je cilj prve ekspertske misije pomoć pri izgradnji objekta u kom će PET CT biti smješten.

“Taj objekat biće smješten u zgradi Instituta za onkologiju. Radićemo adaptaciju i proširenje tog prostora, u skladu sa najvišim evropskim standardima. Osim PET CT-a, u toj zgradi biće smješten kompletan Centar za nuklearnu medicinu”, objasnila je Ivanović.

Dr sci. Sonja Ivanović na sastanku u KCCG

Zbog kompleksnosti projekta koji je prilično obiman, projekat će biti realizovan u dvije faze.

Prva faza podrazumijeva dugoročne edukacije, od godine do dvije, u zavisnosti od specijalnosti. Za to vrijeme, KCCG gradi objekat. U drugoj fazi, do kraja 2025. godine očekuje se instalacija opreme.

Tržišna vrijednost novog, kvalitetnog PET CT-a se kreće od 1,2 do 1,5 miliona eura. Prilikom obezbjeđivanja PET CT skenera u saradnji sa Međunarodnom agencijom za nuklearnu energihju, država koja učestvuje u tehničkom projektu plaća 25 do 50 odsto same opreme. Osim toga, postoji obaveza uplate pet odsto na ime participacije od ukupne sume projekta. Agencija plaća sve edukacije, ekspertske misije…

Dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG

PET skener predstavlja jedinstveni nuklearno – medicinski uređaj koji udružuje PET (pozitronsku emisionu tromografiju) i skener (CT – kompjuterizovanu tomografiju). Ova savremena tehnika omogućava prikaz i mjerenje biohemijskih i fizioloških procesa u raznim organima koje ispitujemo i to na ćelijskom i molekularnom nivou, što ima ogromnu primjenu u dijagnostičke i istraživačke svrhe u medicini.

Planirana nabavka PET CT skenera
Pomoć pri izgradnji objekta u kom će PET CT biti smješten

PET/CT se najčešće primjenjuje u onkologiji zahvaljujući činjenici da ćelije malignih tumora pokazuju pojačan metabolizam glukoze pa se na osnovu kvantitativne procjene metabolizma u organima koju omogućava PET mogu razlikovati maligne od benignih promjena.

Najčešće indikacije za primjenu PET/CT-a su:

  1. Procjena proširenosti maligne bolesti.
  2. Praćenje terapijskog odgovora (nakon završetka liječenja ili u toku trajanja terapije, ako se planira promjena iste).
  3. U slučaju povećanja tumorskih markera kada uobičajene dijagnostičke metode ne pokazu da je bolest aktivna itd.
Sa sastanka

U rijetkim slučajevima se koristi za otkrivanje mjesta primarnog tumora. Najčešće se koristi kod pacijenata koji imaju karcinom pluća, glave i vrata, debelog crijeva, ginekoloških malignih tumora, dojke itd.

Osim u onkologiji, PET/CT ima svoju primjenu i u kardiologiji za procjenu vijailnosti srčanog mišića nakon infarkta, potom u neurologiji za dijagnostiku raznih vrsta demencije, u ispitivanju epilepsije itd.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top