U Bečićima održan Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugi Kongres endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugi Kongres endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem održan je u Bečićima od 9. do 11. 6. 2023. godine. Kongres se održao pod pokroviteljstvom Kliničkog Centra Crne Gore (KCCG) i Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) a akreditovan je od strane Ljekarske komore Crne Gore i Evropskog akreditacionog tijela (Continuing Medical Education). U ime menadžmenta KCCG kongresu je prisustvovao medicinski direktor, doc. dr Zoran Terzić.

Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugi Kongres endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugi Kongres endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Kao što je u pismu podrške, zbog nemogućnosti da lično prisustvuje otvaranju kongresa, naveo rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, ovo je bio “nesvakidašnji podvig” da se organizuje “kongres koji po svom formatu, a posebno sadržaju ima evropski karakter” i dodao da “okupiti ovoliko renomiranih naučnika i to na prvom kongresu, značajno podiže ljestvicu svima”.

Prof. dr Miodrag Radunović, dekan Medicinskog fakulteta UCG
Prof. dr Miodrag Radunović, dekan Medicinskog fakulteta UCG

Prof. dr Miodrag Radunović, dekan Medicinskog fakulteta UCG, kazao je da kongres predstavlja sublimaciju višedecenijskih napora, znanja, standardizovane krive učenja i postignutih rezultata i da povezuje ljude i zemlje, te da omogućava razmjenu znanja i iskustava.

“Cilj ovog naučnog i stručnog skupa je da se sa najvišeg nivoa gastroenetrohepatoloske medicine u Crnoj Gori, regionu i Evropi sagledaju nove determinante dijagnostike, liječenja i razvoja zdravstva sa aspekta održivog razvoja i po mjeri čovjeka”, istakao je prof. dr Radunović i iskazao svoju viziju razvoja ove naučne oblasti.

Prof. dr Srđan Đuranović, predsjednik Naučnog odbora kongresa
Prof. dr Srđan Đuranović, predsjednik Naučnog odbora kongresa

U ime predavača Kongresa, obratio se i prof. dr Nadan Rustemović. Na svečanom otvaranju kongresa predsjednik Naučnog odbora kongresa, prof. dr Srđan Đuranović, još jednom je osvijetlio značaj ovakvog okupljanja ljudi od zvanja i znanja na svečanom otvaranju kongresa.

“Petnaest crnogorskih moderatora i predavača je dokaz da se posljednjih dvadeset godina gastroeneterologija u Crnoj Gori razvijala do tog nivoa da može da organizuje jedan ovakav kongres. Ovaj kongres predstavlja značaj, ne samo za Crnu Goru, već i za čitav region”, naglasio je prof. dr Đuranović ističući da se gastorenerologija kao naučna disciplina vrlo dinamično razvija zahvaljujući razvoju medicine, tehnologije a posebno zahvaljujući razvoju molekularne medicine.

Prof. dr Brigita Smolović
Prof. dr Brigita Smolović

 „Na svečanom otvaranju Kongresa, svjesni činjenice da se starije kolege i učitelji ne smiju zaboravljati, imali smo posebno zadovoljstvo da uvažimo emerituse i počasne članove Udruženja: dr Milenu Perošević, dr Dušana Mandića i prof. dr Mirka Bulajića“, kazala je prof. dr Brigita Smolović – predsjednica Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore (UGCG) i organizacionog odbora.

“Nadam se da ćemo opravdati vaš dolazak programom koji pokriva ​​bazična istraživanja i dijagnostiku, ali i napredne tehnologije i terapije, kao i sestrinske povezane teme. Biće prilike da razmjenjujemo ideje i iskustva, da uspostavimo istraživačku ili poslovnu saradnju”, kazala je ona i tom prilikom se zahvalila svim sponzorima.

Prof. dr Brigita Smolović tokom obraćanja na kongresu
Prof. dr Brigita Smolović tokom obraćanja na kongresu

I opravdali su. Učestvovalo je preko 80 regionalnih, evropskih i sjevernoameričkih eksperata kao moderatori i predavači. Međusobna saradnja je put razvoja ljekarske profesije u svakom smislu. Kroz tri radna dana bilo je 12 sesija, uz veći broj satelitskih simpozijuma.

Prvog radnog dana u naučnom programu kongresa obrađivane su teme iz inflamatornih bolesti crijeva – IBC („Šta je novo u dijagnostici i terapji IBC?“ I „IBC: Biološka terapija danas“). Mogućnost da prezentuju svoj naučni rad istog radnog dana imali su i mladi gastroenterohepatolozi u Forumu mladih gastroenterohepatologa.

U jutarnjim časovima drugog radnog dana slušaoci su imali priliku da čuju „Novine o bolestima gornjeg gastrointestinalnog trakta“ (GI), „Nova saznanja o donjem GI traktu: dijagnostičkim i terapijskim izazovima“. Pedijatri su predočili „Buduće izazove u pedijatrijskoj gastroenterologiji“.

U popodnevnim časovima drugog radnog dana predavači i moderator su diskutovali o „Novinama u hepatologiji za 2023. godinu“ i „Posljednjem koraku u hepatologiji-transplataciji jetre“. Slušaoci su bili u prilici da čuju predavanja na temu „Poremećaji “gut-brain” interakcije i GI motiliteta“.

Prezentacija tokom Prvog međunarodnog kongresa gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugog Kongresa endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Prezentacija tokom Prvog međunarodnog kongresa gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugog Kongresa endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem

I trećeg radnog dana u okviru tri sesije naučnog programa prezentovana su saznanja iz „Ultrazvučne dijagnostike u gastroenterohepatologiji“, „Novim granicama u GI endoskopiji“ i „Novinama u 2023. godini u biliopankreatičnoj endoskopiji“. 

Diskusija svih dana kongresa je bila veoma produktivna, te su imali svi zajedno priliku da razmijene ideje i iskustva. Nagrađeni su i najbolji apstrakti, njih troje, koji su bili odabrani za oralnu prezentaciju. Mladi ljekari su bili u prilici da na taj način prezentuju svoj rad.

Takođe, pored rukovodioca Poster sesije, autori su imali priliku da unutar 1-2 minuta predstave glavne rezultate apstrakta. Predsjednik Naučnog odbora Kongresa i rukovodioci Poster sesije su izabrali tri najbolje poster prezentacije i nagrađenima su dodijeljene nagrade.     

Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju prof. dr Mirku Bulajiću
Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju prof. dr Mirku Bulajiću
Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju dr Mileni Perošević
Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju dr Mileni Perošević
Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju dr Dušanu Mandiću
Dodjela nagrade za najbolju poster prezentaciju dr Dušanu Mandiću

Predsjednica Udruženja endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore, Tanja Sošić, naglasila je da je Drugi kongres organizovan sa opravdanim entuzijazmom nakon pozitivnog iskusta tokom prvog kongresa. Zahvaljujući se svim učenicima na učešću istakla je da je zahvaljujući podršci, sada pokojne koleginice Jadranke Brljak iz Zagreba, ovo Udruženje osnovano krajem 2017. godine i ubrzo postalo članica Evropske asocijacije gastroenteroloških i endoskopskih sestara i tehničara.

Međusobna saradnja je put razvoja svake profesije u svakom smislu. Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore (UGCG) je osnovano u martu 2009. godine i iste godine postalo punopravni član Evropskog društva za gastrointestinalnu endoskopiju –

Učesnici kongresa
Učesnici kongresa

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), od 2013. godine Svjetske gastroenterološke organizacije – World Gastroenterology Organization (WGO), dok je dio Ujedinjene Evropske Gastroenterologije – United European Gastroenterology (UEG) od 2014. godine. Danas UGCG ima 30 nacionalnih članova i dva međunarodna člana.

Udruženje endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore osnovano je 2017. godine. Iste godine je primljeno u Evropske asocijacije gastroenteroloških i endoskopskih sestara i saradnika – European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENU).

Tokom Prvog međunarodnog kongresa gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugog Kongresa endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Tokom Prvog međunarodnog kongresa gastroenterohepatologa Crne Gore i Drugog Kongresa endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Tradicionalno crnogorsko gostoprimstvo je poznato u svijetu, tako da se organizator potrudio da bude dobar domaćin i da propratnim aktivnostima učini boravak gostiju u Crnoj Gori, Budvi, još potpunijim.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top