U KCCG od sada se rutinski radi molekularno testiranje kolorektalnih karcinoma

PCR laboratorija Centra za patologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uspješno je uvela novu dijagnostičku metodu za testiranje onkoloških pacijenata. Naime, nakon dugogodišnjeg zalaganja i istrajnosti zaposlenih Centra za patologiju, sa posebnim zadovoljstvom obavještavamo stručnu, naučnu kao i opštu javnost, da se u najmlađoj laboratoriji KCCG-a od sada rutinski izvodi KRAS i NRAS testiranje. U pitanju je molekularno testiranje kod određene grupe pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (rak debelog crijeva). Važno je, međutim, znati da se dijagnostika ne sprovodi kod svih pacijenata sa kolorektalnim karcinomom već samo kod onih kod kojih, na osnovu jasne medicinske indikacije, testiranje predloži nadležni konzilijum.

Aparat na kojem se rade analize u PCR laboratoriji Centra za patologiju KCCG

Molekularnim testiranjem dobijaju se informacije o izmjenama u genetskom materijalu tumorskih ćelija što omogućava adekvatniji i efikasniji personalni terapisjki pristup u liječenju. Ovim analizama zaokruzili smo dugogodišnju borbu da se putem najsavremenijih tehnika omogući najbolja individualna terapija onkološkim pacijentima.

Moramo istaći da smo za realizaciju ovog projekta, pored pune podrške menadžmenta, imali i veoma važnu podršku raznih kompanija i korporacija u vidu donacija neophodnih testova.

Prateći aparati u toku analize uzoraka

Podsjećamo javnost da je PCR laboratorija počela sa radom sredinom septembra 2021. godine kada smo najavili da će, pored testiranja na koronavirus, visokotehnološka laboratorijska oprema omogućiti uvođenje testiranja onkoloških pacijenata. Ovo je tek početak savremene molekularne dijagnostike u našoj ustanovi jer uskoro slijedi uvođenje ovog vida dijagnostike kod onkoloških pacijenata sa malignim oboljenjima drugih organa čime se ujedno zaokružuje i uvodi personalizovana medicina kao najsavremeniji imperativ moderne medicine.

Prilikom rada na uzorcima

Sa ponosmo ističemo da KCCG čini još jedan iskorak u crnogorskoj medicini, posebno jer će se sada ove analize, umjesto u inostranstvu, obavljati u Crnoj Gori. Ovim činom ćemo značajno unaprijediti i podići nivo zdravstvene zaštite crnogorskiim osiguranicima.

S obzirom na to da je KCCG nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, molekularnim testiranjem tumora omogućiće se naučnicima naše ustanove učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata. Takođe se, osim proširenju indikacija za čitav niz raznih oboljenja, otvaraju i druge mogućnosti za razvoj medicine, brojnih novih stručnih i naučnih projekata i konačno veom važnu međunarodnu saradnju.

Rad u PCR laboratoriji Centra za patologiju KCCG

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top