U Kliničkom centru Crne Gore pušten u rad najsavremeniji skener

Danas je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) zvanično pušten u rad 128 multislajsni CT aparat, najsavremeniji skener koji posjeduje crnogorski javni zdravstveni sistem. Iz državnog budžeta za nabavku aparata i prateće opreme, kao i adaptaciju prostora izdvojeno je gotovo 550.000,00 eura.

CT 128

Nakon obilaska Centra za  radiološku dijagnostiku KCCG, ministar zdravlja dr Vojislav Šimun je rekao da je za uspješan rad svake zdravstvene ustanove, pored nezamjenljivog stručnog kadra, veoma važna i savremena medicinska oprema. 

Dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG i dr Vojislav Šimun, ministar zdravlja Crne Gore

„S obzirom da tehnologija u medicini brzo napreduje, od zdravstvenog sistema se očekuje da prati i primjenjuje savremene trendove, kako bi se stvorili uslovi da se pacijentima pruži najkvalitetnija zdravstvena zaštita. Zato je Ministarstvo zdravlja, kao jednu od prioritenih aktivnosti u narednom periodu definisalo  kontinuirano i plansko ulaganje u medicinsku opremu, na svim nivoima zdravstvene zaštite. Na ovaj način omogućićemo našim ljekarima da sprovode najnovije medicinske procedure i obezbijede građanima dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu“, naglasio je ministar Šimun.

CT 128 - 2
CT 128 u CRTG KCCG

Ministar je istakao da je za rad svakog radiologa skener jedan od esencijalnih aparata.

„Zato je realizacijom ovog projekta napravljen veliki tehnološki iskorak, čime će podići nivo zdravstvene zaštite u KCCG, posebno ako znamo da su dva CT aparata u Centru za radiološku dijagnostiku u najvećoj crnogorskoj zdravstvenoj ustanovi,  instalirana prije skoro 15 godina“, kazao je ministar Šimun.

Direktorica KCCG dr Ljiljana Radulović naglasila je da je, novi CT aparat, kojeg karakterišu kvalitet, brzina snimanja i mala doza zračenja, nabavljen zahvaljujući razumijevanju i podršci Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija.

Obilazak novog CT 128
Komandna soba za CT 128
Prilikom obilaska CRTG KCCG

„Menadžment KCCG je u proteklom periodu, planskim ulaganjem, pored edukacije visokospecijalizovanog kadra, kontinuirano nabavljao savremenu medicinsku opremu. Tako smo krajem prošle godine, između ostalog, našim ljekarima obezbijedili najsavremenije hirurške mikroskope vrijednosti preko pola miliona eura, a danas predstavljamo još jedan savremeni aparat“, kazala je dr Radulović. Ona je podsjetila da su u prethodnoj godini u KCCG obezbijeđeni medicinski aparati i oprema, ukupne vrijednosti preko  3,1 milion eura, od čega je iz državnog budžeta preko 2,1 milion, iz sredstava KCCG preko 212.000,00 i preko 750.000,00 eura iz donacija. Budući da je instalacija nove opreme često zahtijevala i adaptaciju prostora, za te potrebe obezbijeđeno je skoro 210.000,00 eura, od kojih iz budžestkih sredstava blizu 190.000 i preko 22.000  iz sredstava KCCG.

Sa obilaska novog CT 128

Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KCCG dr Saša Uskoković je pojasnio da će ovaj aparat značajno podići nivo visokospecijalizovanih medicinskih usluga u našoj državi, budući da se u Centru pružaju usluge pacijentima, ne samo iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Tuzi i Golubovaca, već i iz cijele Crne Gore.

„Novi CT aparat omogućava za mnogo kraće vrijeme izuzetno kvalitetne slike visoke rezolucije i što je  veoma važno, sa značajno manjom  dozom zračenja. Njegovom primjenom dobili smo mogućnost brže i detaljne viskokokvalitetne dijagnostike svih organa i tkiva. Poseban iskorak biće u dijagnostici kardiovaskularnih oboljenja jer će omogućiti bržu, efikasniju i neinvazivnu dijagnostiku srca i svih krvnih sudova“, naveo je dr Uskoković.

Radna soba za ljekare za očitavanje nalaza za CT, MR i RTG dijagnostiku

On je kazao da je u njihovom Centru u 2021. godini urađeno 24.814 CT pregleda, u 2022. godini 23.277, dok  je u minuloj, 2023. godini urađeno 26.658 CT pregleda.

„Moram naglasiti da za vrijeme deinstalacije starog i instalacije novog aparata, nijesmo nijednog trenutka obustavljali naš rad. Zahvaljujući dobroj organizaciji i posvećenosti svih zaposlenih našeg Centra, kao i ne manje važno, razumijevanju naših uvaženih kolega kliničara, svakodnevnim radom u dvije smjene, obavljali smo ovaj vid dijagnostike svim zakazanim i hitnim pacijentima. Zato koristim priliku da se, prije svega zahvalim našim pacijentima na strpljenju i razumijevanju, kao i kompletnom osoblju našeg Centra i kolegama KCCG“, kazao je dr Uskoković, upućujući i riječi zahvalnosti menadžmentu ustanove, što su prepoznali potrebe i ljekara i pacijenata za unapređenje ovog vida dijagnostike u  KCCG.

Sekulić, generalni direktor za digitalno zdravlje u MZ, doc. dr Terzić, medicinski direktor KCCG, dr Đurašković, dr Šimun, ministar zdravlja, dr Radulović, direktorica KCCG i dr Uskoković, direktor CRTG

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top