U Kliničkom centru Crne Gore uvedena metoda krioablacije

Tim koji je izveo interventnu proceduru krioablacije atrijalne fibrilacije

U Kliničkom Centru Crne Gore (KCCG) uspješno su kod četiri pacijenta urađene interventne procedure krioablacije atrijalne fibrilacije. Krioprocedure su urađene 6. i 7. maja 2022. godine. Protekle su bez komplikacija, a pacijenti se nakon dvadesetčetvoročasovnog praćenja sa regulisanim srčanim ritmom otpuštaju na dalje kućno liječenje.

Procedura krioablacije atrijalne fibrilacije je savremeni trend liječenja atrijalne fibrilacije. Ova efikasna i bezbjedna metoda ubuduće će se rutinski raditi u KCCG.

 

Procedure kriablacije atrijalne fibrilacije urađene su od strane stručnom tima ljekara KCCG, elektrofiziologa doc. dr Mihaila Vukmirovića – Načelnika Odjeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca i elektrofiziologa dr Nikole Pavlovića, Direktora Klinike za kardiologiju, uz podršku elektrofiziologa prim. dr Nikole Pavlovića iz Kliničke bolnice “Dubrava” iz Zagreba, kao i obučenih medicinskih sestara i tehničara.

Atrijalna fibrilacija ili pretkomorsko treperenje najčešća je aritmija kod čovjeka. Može biti prisutna čak i kod 2-4% opšte populacije. Kateter ablacija atrijalne fibrilacije izvodi se kod pacijenata koji imaju ponavljanje epizoda ove aritmije uprkos ordiniranoj antiaritmijskoj terapiji. Ovom procedurom otklanjaju se patološke struje koje dolaze iz lijeve, nekada i desne pretkomore i ometaju normalan srčani rad. Krioablacija atrijalne fibrilacije primjenjuje se tehnikom hlađenja tkiva supstrata koji je odgovoran za nastanak ove aritmije, a nalazi se u lijevoj pretkomori.

U KCCG do sada je rađena tzv. radiofrekventna ablacija atrijalne fibrilacije kada se otklanjanje patoloških struja koje dolaze iz srčanih pretkomora radi zagrijavanjem tkiva patološkog substrata primjenom radiofrekventne energije.

Priprema za uvođenje ove složene procedure zahtijevala je višestruke treninge naših ljekara u eminentnim evropskim klinikama uz nabavku najsavremenije opreme.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top