U Kliničkom centru nakon skoro 20 godina instalirani novi sterilizatori

Klinički centar Crne Gore nastavlja sa unaprjeđenjem uslova rada čime se dodatno podiže nivo kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga našim osiguranicima.

Instaliran novi sterilizator u KCCG

Kao što smo najavili minule nedjelje, u petak je montiran novi automatski prolazni parni sterilizator u Centralnoj sterilizaciji Operacionog bloka, umjesto aparata koji je u upotrebi od marta 2003. godine. Namijenjen je parnoj sterilizaciji na temperaturama opsega od 121ºC do 135ºC kapaciteta 609l. U Centralnoj sterilizaciji Operacionog bloka smo prije dva mjeseca montirali i manji automatski neprolazni parni sterilizator, kapaciteta 63l. Iako manjeg kapaciteta, radi se takođe o aparatu koji je namijenjen za sterilizaciju od 121ºC do 135ºC.

Sterilizator postavljen u OP blok KCCG

Novi aparati, u odnosu na prethodne, imaju napredniju tehnologiju čime se omogućava kraće vrijeme za sterilizaciju materijala i samim tim i veći broj sterilizacija. Obezbijeđeni su iz planiranih budžetskih sredstava ukupne vrijednosti oko 120.000€ bez PDV.

Aparat za sterilizaciju

Iako su zamijenjeni aparati, od njihovog montiranja 2003. godine do sada, bili u upotrebi 24 sata 365 dana u godini, oni su i dalje u fukciji tako da su montirani na drugoj lokaciji gdje će biti formiran još jedan centar za sterilizaciju u kome će se vršiti sterilizazija medicinskog materijala sa klinika. Za sada će, pored ova dva sterilizatora, biti montiran i treći, plazma sterilizator, koji se koristi za sterilizaciju termolabilnih materijala na niskim temperaturama oko 50 ºC. Novi Centar za odjeljensku sterilizaciju biće u funkciji od narednog mjeseca tako da će sterilizacija medicinskog materijala sa klinika u njemu dodatno rasteretiti Centralnu sterilizaciju.

Aparat već radi u punom kapacitetu

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top