U Kliničkom centru prvi put ugrađen pejsmejker Micre

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je izvedena procedura ugradnje pejsmejkera Micre. Uvođenje ove interventne procedure u liječenju kardioloških pacijenata dokaz je da KCCG sa uspjehom prati sva savremena medicinska dostignuća.

Doc. dr Vukmirović i prof. dr Mitkowski Przemyslaw

Zahvat je izveo stručni tim KCCG na čelu sa doc. dr Mihailom Vukmirovićem, kardiologom aritmologom, načelnikom Odjeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju uz učešće prof. dr Przemyslaw Mitkowski predsjednika Udruženja kardiologa Poljske i jednog od vodećih evropskih stručnjaka iz ove oblasti.

“Prateći savremene trendove iz oblasti poremećaja ritma danas smo implantirali najmanji pejsmejker na svijetu, Micru. To je aparat jako malih dimenzija, kao što mu i samo ime govori, težine ispod dva grama. Ima sve funkcije kao i standardni, ugradjuje se kod pacijenata kod kojih je onemogućena implantacija standardnim postupkom. Naime, kod pacijenta koji nemaju prohodne krvne sudove ruku pribjegava se pristupu preko velikih vena nogu, kao i u slučaju kada se izvode kateter ablacije poremećaja srčanog ritma. Pejsmejker koji je u obliku kapsule preko katetera se pozicionira u središnji zid desne komore i fiksira preko četiri kukice. Kada se provjeri da je pozicija stabilna i da su elektronski parametri optimalni kateter se odvaja od kapsule koja dalje vrši funkciju stimulacije srca”, pojasnio je doc. dr Vukmirović.

Intervencija u Angio sali KCCG
Pejsmejker jako malih dimenzija

“Micra pejsmejker će se ugradjivati i kod pacijenata koji imaju infekciju lože ranije ugradjenog pejsmejekera odnosno kod pacijenata koji su na hroničnom programu hemodijalize zbog očuvanja krvnih sudova ruku, neophodnih za navedeno nefrološko liječenje”, pojasnio je doc. dr Vukmirović i dodao da je upravo pacijentkinja kod koje je danas ugrađena Micra imala neprohodne krvne sudove ruku. Uobičajno vrijeme trajanja ovog pejsmejkera je kao i kod standardnog, od 10 do 12 godina. Zamjena Micre se ne radi, već kada se potroši baterija ugradjuje se novi aparat, bez bojazni da će remetiti normalan srčani protok. Procedura je komforna, kratko traje i pacijenti narednog dana mogu ići kući”, zaključio je doc. dr Vukmirović.

Tim koji je radio intervenciju

Za primjenu ove metode potrebna je adekvatna priprema pacijenta, kao i edukovan i utreniran stručni kadar.

Uvjereni smo da navedena metoda predstavlja novu eru u liječenju pacijenata sa poremećajem rada srčanog ritma.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top