Urađena prva mikrohirurška rekonstruktivna operacija donje vilice u Crnoj Gori

Danas je sa Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) otpušten na dalje kućno liječenje pacijent kod koga je uspješno izvedena veoma zahtjevna operacija donje vilice.

Dr Predrag Kavarić, direktor Klinike za MFH

Naime, stručni tim ljekara KCCG uradio je 17. marta 2023. godine prvu mikrohiruršku rekonstruktivnu operaciju donje vilice u Crnoj Gori. U pitanju je veoma zahtjevna i kompleksna operacija, izvedena u uslovima opšte anestezije, kojom prilikom je uklonjena desna polovina donje vilice koja je bila zahvaćena tumorom i rekonstruisana vaskularnim autotransplantatom sa fibule (listna kost, jedna od dvije kosti potkoljenice) desne noge. Postoperativni tok je bio uredan i bez komplikacija tako da je pacijent, nakon sprovedenih neophodnih postoperativnih pretraga, otpušten kući u dobrom opštem stanju. Klinički centar nastavlja sa uvođenjem novih procedura koje omogućavaju pacijentima liječenje u svojoj državi. Do sada su zbog ovakvih i sličnih operativnih zahvata, odnosno, svih rekonstruktivnih maksilofacijalnih operacija pacijenti upućivani na liječenje van Crne Gore. 

Hirurška ekipa u toku operacije
Fibula sa koje je uzet vaskularni autotransplantat

Operacija je zahtijevala multidisciplinarni pristup tako da su ekipu sačinjavali pored maksilofacijalnih hirurga (MFH) dr Predrag Kavarić i dr Vladimir Popović, zatim konsultant sa Vojnomedicinske akademije iz Beograda, puk. dr sc. med. Zorana Mirković, hirurg Centra za vaskularnu hirurgiju dr Aleksandar Vulić, te specijalizanti MFH dr Maksim Čađenović i dr Ivan Pejaković. Anesteziju je vodila dr Alma Kalač, dok je anestetičarka bila Hatka Abdović a instrumentari Milutin Gligorović i Stefan Ralević.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top