Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike

U Kliničkom centru Crne Gore u srijedu 18. 10. 2023. godine održano je interaktivno predavanje na temu Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike. Predavanje su, u punom amfiteatru Instituta za bolesti djece, održale psihijatrice dr Aleksandra Ražnatović i dr Tea Dakić, za 60 prisutnih zdravstvenih radnika i saradnika svih profila.

Interaktivno predavanje na temu Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike

Prisutni su imali priliku da se upute u osnovne vještine uspostavljanja poštujućih odnosa i vještine komunikacije u zdravstvu, značaj razvijanja empatije u komunikaciji, kao i razvijanje kapaciteta za empatiju uopšte, osnovne principe aktivnog i reflektivnog slušanja. Kroz primjere opštih i specifičnih tehnika komunikacije, edukatorke su ponudile načine na koje zdravstveni radnici mogu da olakšaju distres kod pacijenata, osnaže poštovanje njihovog dostojanstva i autonomije u svakodnevnim interakcijama, te dodatno unaprijede kvalitet usluga koje pružaju kao i kvalitet psihosocijalne podrške pacijentima. 

Dr Tea Dakić, psihijatrica Klinike za psihijatriju KCCG
Dr Aleksandra Ražnatović, direktorica Klinike za psihijatriju KCCG

Usvajanjem ovih vještina zdravstveni radnci i saradnici unaprijediće i lične kapacitete, te time napraviti platformu za jačanje empatije i unaprijeđenje komunikacije i u okviru svojih kolektiva i organizacija i u široj zajednici, čime se podstiče prosocijalno ponašanje i jačanje duštvene kohezije.

Predavanje na temu Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike

Razvijanje komunikacionih, emocionalnih i relacionih kompetencija zdravstvenih radnika doprinosi kvalitetnijem razumijevanju potreba pacijenata, podsticanju solidarnosti, podsticanju aktivnijeg investiranja profesionalaca u ishode liječenja, te posljedično i adekvatnijem zadovoljavanju potreba pacijenata.

Prisutni su u intenzivnoj diskusiji nakon predavanja svojim utiscima i komentarima dodatno potvrdili važnost, vrijednost i neophodnost usvajanja i razvijanja navedenih vještina, te istakli potrebu za daljim edukativnim programima koji bi ponudili sadržaje u oblasti komunikacije, uspostavljanja odnosa i aktivnog slušanja.

U toku predavnja
Sa predavanja u IBD-u

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top