Klinika za ginekologiju i akušerstvo

UPRAVA KLINIKE

Dr Srđan Medan,  direktor
Sanja Šofranac, SMMS, Specijalista kliničke njege VD glavna sestra

KONTAKT:

Dr Srđan Medan,  direktor
Tel.: +382 20 412 561
E-mail: srdjan.medan@kccg.me

Sanja Šofranac, SMMS, Specijalista kliničke njege VD glavna sestra
Tel.: +382 20 412 364
email: sanja.sofranac@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 589

Prim. dr Marija Đurović, načelnica
Tel.: +382 20 412 366
E-mail: marija.djurovic@kccg.me

Saveta Bulatović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 366
E-mail: saveta.bulatovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 366

Dr Saveta Stanišić, načelnica
Tel.: +382 20 412 364
E-mail: saveta.stanisic@kccg.me

Darinka Perović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 366
E-mail: darinka.perovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 368

Lidija Miranović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 368
E-mail: lidija.miranovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 562/ 556

Dr Goran Lazarević, načelnik
Tel.: +382 20 412 562/ 556
E-mail: goran.lazarevic@kccg.me

Dušanka Stamatović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 562
E-mail: dusanka.stamatovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 561

Dr Nebojša Jokmanović, načelnik
Tel.: +382 20 412 561
E-mail:nebojsa.jokmanovic@kccg.me@kccg.me

Suzana Ćosović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 561
E-mail: suzana.cosovic@kccg.me

Dr Azis Haliti, načelnik
Tel,: +382 20 412 386
E-mail:azis.haliti@kccg.me@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top