Klinika za ginekologiju i akušerstvo

UPRAVA:

Dr Goran Lazarević, VD  direktor
Tel.: +382 20 412 561
e-mail: goran.lazarevic@kccg.me

Sanja Šofranac, SMMS, Specijalista kliničke njege glavna sestra
Tel.: +382 20 412 364
email: sanja.sofranac@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 557

Dr Jelena Paunović, načelnica
E-mail:
jelena.paunovic@kccg.me

Saveta Bulatović, VSS, glavna sestra
E-mail: 
saveta.bulatovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 539

Dr Saveta Stanišić, načelnica
E-mail: 
saveta.stanisic@kccg.me

Darinka Perović, VSS, glavna sestra
E-mail: 
darinka.perovic@kccg.me

Tel.: +382 20 412 368

Dr Azis Haliti, načelnik
Tel,: +382 20 412 386
E-mail: azis.haliti@kccg.me@kccg.me

Lidija Miranović, VSS, glavna sestra
E-mail: lidija.miranovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 562

Dr Goran Lazarević, načelnik
E-mail: 
goran.lazarevic@kccg.me

Dušanka Stamatović, VSS, glavna sestra
E-mail: 
dusanka.stamatovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 559

Dr Nebojša Jokmanović, načelnik
E-mail:nebojsa.jokmanovic@kccg.me@kccg.me

Suzana Ćosović, VSS, glavna sestra
E-mail: suzana.cosovic@kccg.me

Dnevna bolnica 

Tel.: +382 20 412 560

Dr Azis Haliti, načelnik
Tel,: +382 20 412 386
E-mail:azis.haliti@kccg.me@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top